А Н К Е Т А – IVERMECTIN

Анкета је намењена докторима медицине и пацијентима који су користили лек Ivermectin за Covid-19 инфекцију. Анкета је анонимна. Молимо Вас да одговорите на постављена питања.

Ваше искуство нам је драгоцено, јер ће бити искоришћено за креирање употребе лека Ivermectin у превенцији и/или лечењу Covid-19 инфекције.

На крају анкете можете, само ако желите, оставити свој контакт.

  1. За позитиван ефекат лека Ivermectin сам сазнао/ла преко:*


  2. Ја сам:*

  Доктор медицинеПацијент

  3. Лек Ivermectin сам користио/ла:

  Превентивно*


  Током Covid-19 инфекције – лечене у кућним условима*


  Током Covid-19 инфекције – лечене у болничким условима*

  4. Означите шему по којој сте користили лек Ivermectin:*


  5. Да ли сматрате да Вам је лек Ivermectin био од користи током лечења Covid-19 инфекције*


  6. Да ли сте лек Ivermectin препоручили другим особама*


  7. Ако желите да Вас контактирамо оставите следеће податке:


  Поделите ову страну са пријателјима:

  Изборник