Контакт
Ваши лични подаци су заштићени и нису видљиви на сајту.

У складу са релевантним законима Рапублике Србије као што су: Закон о тајности података, Закон о заштити података о личности, Закон о правима пацијената, као и другим законима, наша дужност и обевеза је да сви достављени подаци буду заштићени (име и презиме, електронска пошта, телефон, број лиценцe).

Достављени подаци искључиво служе као документ – информација ко нам се тачно обраћа.
Не могу се користити, нити могу бити прослеђени другим лицима.
Срдачан поздрав
Хвала на сарадњи

  ЛИЧНИ ПОДАЦИ

  Број лиценце (ако сте лекар)

  Име*

  Презиме*

  Телефон (Телефон није обавезан)

  Ваша електронска пошта*


  Изаберите

  Изаберите


  Порука:
  Додајте документ или фотографију

  Drag a document or image here
  or

  Изборник