О нама

Ми смо група здравствених радника и научника Србије и региона који су се ујединили како би прикупили и поделили искуства, све стручне и научне чињенице повезане с обољењем COVID-19. Залажемо се за очување и заштиту здравља, људских права и медицинских слобода. Сва поступања морају бити утемељена на најбољим научним доказима и основним постулатима етике, људских права и слобода.

PRIMUM NON NOCERE!

Наши су циљеви:
• Пружање информација везаних за COVID-19 пандемију на нашем сајту у сврху едукације јавности о проблемима медицинске / здравствене слободе.
• Да будемо препознати и цењени у јавности као савез који се залаже за медицинске / здравствене слободе, људска права и слободе.
• Правно оспорити све предузете рестриктивне мере и одлуке којима се крше етичка начела, људска права и слободе.
• Сарадња са другим професионалним домаћим савезима или удружењима и сличним међународним савезима који се залажу за медицинске / здравствене слободе и друга питања људских права и слобода која се односе на предузете мере током пандемије.
• Формирање политички независних стручних и научних тела која ће се бавити анализом медицинског поступања током COVID-19 пандемије (чланови оваквих тимова могу бити искључиво независни стручњаци из одговарајућих области као и особе које су директно или индиректно погођене).
Позивамо на:
• Транспарентност података о егзогеним штетним факторима који угрожавају здравље и живот људи током пандемије COVID-19.
• Транспарентност података о постојећим сазнањима, сигурности и ефикасности медицинских интервенција, терапијских средстава или вакцина.
• Потпуно поштовање етичких норми и Хелсиншке декларације (информисани пристанак потребан је за све инвазивне дијагностичке процедуре, медицинске интервенције, истраживања, вакцине или откривање података о појединцима).
• Етичка разматрања морају увек имати предност испред закона и прописа.
• Слободу избора и могућност одбијања и одустајања у току медицинских интервенција, истраживања, тестирања или вакцинације без кажњавања, ограничења или условљавања.

Изборник