Respiratorna

Miodrag Miša Jovanović, bariton,prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu
demonstrira vežbe disanja nakon preležane Covid pneumonije i pneumotoraksa
koje su mu pokazali fizioterapeuti na Klinici za grudnu hirurgiju KCS.

KINEZI TRAKE – primena na grudnom košu

Metoda podrazumeva stimulaciju viscerosenzorne inervacije pluća preko somatosenzorne inervacije kože i fascije velikog grudnog (pektoralnog) mišića.
Somatosenzorna nervna vlakna iz kože spajaju se sa viscerosenzornim vlaknima iz organa u zadnjim rogovima kičmene moždine tako da funkcionišu kao jedan sistem.

Pomoću ovako postavljenih kinezi traka (delujući na autonomni nervni sistem) postižemo poboljšanje limfne drenaže pluća za 2 sata, što se manifestuje poboljšanjem saturacije od 5 do 7 jedinica.

Traka se lepi u sedećem položaju pod tenzijom, tako da pacijent u ležećem položaju ima osećaj da mu trake konstantno vuku velike grudne mišiće (pektoralise) prema naviše. Lepljenje traka je otežano kod pacijenata koji se znoje i koji imaju rastegljivu kožu, kao i masne naslage na pektoralnoj regiji. Ovako postavljene kinezi trake je potrebno menjati na drugi dan i kad popuste.

Ne treba se plašiti eventualnih promena na koži kod pojedinih pacijenata u smislu reaktivne hiperemije i plikova, jer je korist mnogo veća od trenutnih promena na koži. U takvim slučajevima trake treba menjati svaki dan.

Trake se ne mogu lepiti na delove kože koji su tretirani kremama ili su masni od znojenja. U tom slučaju kožu treba pripremiti i isčistiti sa 70% alkoholom ili medicinskim benzinom.
Neposredno po lepljenju pacijent subjektivno oseti poboljšanje, a veći skok saturacije kod 80% pacijenata se očekuje za 2 do 5 sati nakon postavljanja traka.

NAPOMENA: kinezi trake MORA postavljati za to edukovana osoba

Izbornik